ติดต่อเรา : sale@vipholidaytravel.co.th   FAQs   คู่มือเดินทาง   ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย   ฮอทไลน์ : 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน : 0 2986 5500 
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ทำประกันขอวีซ่า ตั๋วรถไฟยุโรป เรือสำราญ
  สมาชิก อีเมล์: รหัสผ่าน: การจองทำอย่างไร ?
  01 ก่อนออกเดินทาง
   การขอหนังสือเดินทาง 
   ข้อมูลสายการบิน 
   ตรวจสอบการจองตั๋ว 
   ตรวจสอบสภาพอากาศทั่วโลก 
   ประเภทที่พักอาศัย 
   สถานฑูต-ต่างประเทศในไทย 
   สถานฑูต-ไทยในต่างประเทศ 
   อัตราแลกเปลี่ยน 
   เบอร์โทรศัพท์สำคัญ 
   แผนที่ประเทศต่าง ๆ ในโลก 
 
  02 ประกันภัยการเดินทาง
   ทำประกันการเดินทาง 
 
  03 ข้อมูลในทวีปเอเชีย
   จอร์แดน 
   จีน 
   ญี่ปุ่น 
   ตุรกี 
   ธิเบต 
   มัลดีฟส์ 
   มาเก๊า 
   มาเลเซีย 
   ลาว 
   ศรีลังกา 
   สิงคโปร์ 
   อาหรับอิมิเรตส์ 
   อินเดีย 
   อินโดนีเซีย 
   ฮ่องกง 
   เกาหลีใต้ 
   เนปาล 
   เมียรม่าร์ (พม่า) 
   เวียตนาม 
   ไต้หวัน 
 
  04 ข้อมูลในทวีปยุโรป
   กรีซ 
   นอรเวย์ 
   บัลแกเรีย 
   ฝรั่งเศส 
   ฟินแลนด์ 
   ยูเครน 
   ยูโกสลาเวีย 
   รัสเซีย 
   ลักซ์แซมเบิร์ก 
   วาติกัน 
   สวิสเซอร์แลนด์ 
   สวีเดน 
   สาธารณรัฐเชค 
   สเปน 
   ออสเตรีย 
   อังกฤษ 
   อิตาลี 
   ฮังการี 
   เดนมาร์ค 
   เนเธอร์แลนด์ 
   เบลเยี่ยม 
   เยอรมันนี 
   โปรตุเกส 
   โปแลนด์ 
   โมนาโค 
 
  05 ข้อมูลในทวีปอเมริกา
   บราซิล 
   สหรัฐอเมริกา 
   อาร์เจนตินา 
   เปรู 
   แคนาดา 
 
  06 ข้อมูลในทวีปออสเตรเลีย
   นิวซีแลนด์ 
   ออสเตรเลีย 
 
  07 ข้อมูลในทวีปแอฟริกา
   อียิปต์ 
   เคนย่า 
   แอฟริกาใต้ 
 
 
  04 ข้อมูลในทวีปยุโรป
 

นครวาติกัน

ข้อมูลทั่วไป : นครรัฐวาติกัน

ที่ตั้ง ภายในเขตกรุงโรม ประเทศอิตาลี

พื้นที่ 0.438 ตารางกิโลเมตร (0.17 ตารางไมล์)

ประชากร 880 คน เชื้อชาติอิตาลี และสวิส (2543)

อัตราการเติบโตของประชากร ร้อยละ 1.15 (2543)

สกุลเงินตรา ลีรา (Lira)

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 2,188 ลีรา (10 พ.ค. 2544)

ภาษาราชการ อิตาลีและลาติน

เมืองหลวง นครรัฐวาติกัน (Vatican City)

วันชาติ 22 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันที่สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่สอง ทรงเข้ารับตำแหน่ง (22 ตุลาคม 1978)

การปกครอง รัฐเอกราช มีสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประมุข

 

นครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2472 (ค.ศ. 1929) นครรัฐวาติกันและอิตาลีได้ลงนามสนธิสัญญายอมรับสถานะของนครรัฐวาติกัน เป็นรัฐเอกราชมีอำนาจอธิปไตยของตนเอง ตั้งแต่ 2503 (ค.ศ. 1960) นครรัฐวาติกันได้รับการจารึกให้เป็นดินแดนที่จะต้องได้รับการปกป้องรักษา ไว้เป็นพิเศษในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางอาวุธ (International Register of Cultural Works under Special Protection in Case of Armed Conflict) เนื่องจากเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมของโลก มีหอสมุดอันเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 (the Apostolic Library of the Vatican) และต่อมาในศตวรรษที่ 15 ได้มีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุนครรัฐวาติกันขึ้นด้วย (Secret Archive of the Vatican) พิพิธภัณฑ์วาติกัน โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ และยังมีสำนักพิมพ์ของตนชื่อ the Vatican Polyglot Press ซึ่งเป็นที่จัดพิมพ์ผลงานภาษาต่างๆ รวมทั้งออกหนังสือพิมพ์รายวัน L Observatore Romano ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ 2404 (ค.ศ. 1861) และตั้งแต่ 2472 (ค.ศ. 1931) นครรัฐวาติกันได้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ซึ่งถ่ายทอดเสียงภาษาต่างๆ ถึง 30 ภาษา ปัจจุบันนครรัฐวาติกันมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 3 สถานี สถานีโทรทัศน์ 1 สถานี

 

ศาสนจักรวาติกันมีรายได้หลักจากการสนับสนุนทางการเงินของ องค์กรคริสตศาสนานิกายโรมันแคธอลิคทั่วโลก เงินรายได้นี้เรียกว่า "Peter s Pence" นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการลงทุนต่างๆ ภายใต้การบริหารของหน่วยงาน The Patrimony of the Holy See ค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์รายได้จากการจำหน่ายหนังสือ สิ่งพิมพ์ ดวงตราไปรษณียากร ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว ฯลฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนครรัฐวาติกัน

ในปี 2205 (ค.ศ. 1662) สมเด็จพระสันตะปาปา Alexander ที่ 7 ได้จัดส่งคณะมิชชันนารีชุดแรกเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นับเป็นคณะผู้ก่อตั้งคริสตศาสนาในไทยเป็นคณะแรก สมเด็จพระสันตะปาปา Innocent ที่ 11 ได้มีพระราชสาส์นมาถวายพระพรสมเด็จพระนารายณ์ เมื่อ 4 ตุลาคม 2222 (ค.ศ. 1679) ซึ่งทรงมีพระราชสาส์นตอบในปี 2223 (ค.ศ. 1680) แต่เรืออัญเชิญพระราชสาสน์ได้ประสบอุบัติเหตุแตกกลางทะเล ต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปา Innocent ที่ 11 จึงได้มีพระราชสาส์นมาอีกเป็นครั้งที่ 2 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2230(ค.ศ. 1687) ในปี 2231 (ค.ศ. 1688) สมเด็จพระนารายณ์ทรงส่งคณะนำโดยเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เดินทางไปยังกรุงโรม เพื่ออัญเชิญพระราชสาส์นตอบไปถวาย ลงวันที่ 23ธันวาคม 2231 (ค.ศ.1688) ในปลายศตวรรษที่ 17
ในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาคริสตจักรได้เริ่มฟื้นฟูกลับคืนมาอีกครั้ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชสาส์นติดต่อกับสมเด็จพระสันตะปาปา
Pius ที่ 9 ระหว่างปี 2394-2404 (ค.ศ. 1851-1861) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสนครวาติกันในระหว่างเสด็จประพาสยุโรปในปี 2440 (ค.ศ. 1897) ได้ทรงเยี่ยมสมเด็จพระสันตะปาปา Leo ที่ 13 นับเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือนเป็นครั้งแรกในระดับประมุขของ ประเทศระหว่างราชอาณาจักรไทยและศาสนจักรวาติกัน ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จเยือนกรุงโรม และทรงพบสมเด็จพระสันตะปาปา Pius ที่ 11 เมื่อเดือนมีนาคม 2477 (ค.ศ.1934) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จประพาสนครวาติกันในเดือนตุลาคม 2503 (ค.ศ. 1960) และทรงเยี่ยมสมเด็จพระสันตะปาปา John 23

ราชอาณาจักรไทยและศาสนจักรวาติกันได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2512 (ค.ศ. 1969) ฝ่ายไทยได้มอบให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ดูแลความสัมพันธ์ไทย-วาติกัน สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ได้ทรงแต่งตั้งคาร์ดินัลชาวไทยคนแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2526 (ค.ศ. 1983) คือ คาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู

 

สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง Pope John Paul II

พระนามเดิม Karol Joseph Wojtyla

ประสูติ 18 พฤษภาคม 2463 (ค.ศ. 1920) ที่เมือง Wadowice ประเทศโปแลนด์

ข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ

 
  08 เกี่ยวกับประเทศไทย
   ข้อควรระวัง 
   ข้อมูลทั่วไป 
   อักษรและสระในภาษาไทย 
 
  09 สิ่งมหัศจรรย์ในทวีปเอเชีย
   กำแพงเมืองจีน, จีน 
   ทัชมาฮัล, อินเดีย 
   นครต้องห้าม, จีน 
   บุโรพุทโธ, อินโดนีเซีย 
   ปราสาทหินนครวัด, กัมพูชา 
   ป่าเทือกเขาเมืองกุ้ยหลิน, จีน 
   ภูเขาไฟฟูจิยามา, ญี่ปุ่น 
   มหาวิหารอาร์เทมิส, ตุรกี 
   ยอดเขาเอเวอร์เรสต์, เนปาล 
   สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน, อิรัก 
   สุสานของกษัตริย์โมโซรุส, ตุรกี 
   เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง, จีน 
   เจดีย์ชเวดากอง, พม่า 
   เดดซี, อิสราเอล - จอร์แดน 
   เปโตรนาส, มาเลเซีย 
   เมืองเปตรา, จอร์แดน 
 
  10 สิ่งมหัศจรรย์ในทวีปยุโรป
   สนามกีฬากรุงโรม, อิตาลี 
   กองหินสโตนเฮนจ์, อังกฤษ 
   นาฬิกาบิกเบน, อังกฤษ 
   ปอมเปอี, อิตาลี 
   พระราชวังอัลฮามบรา, สเปน 
   พระราชวังแวร์ซายส์, ฝรั่งเศส 
   ม่อนผานักบุญมิแชล, ฝรั่งเศส 
   วิหารนักบุญปีเตอร์, นครวาติกัน 
   วิหารพาร์เธนอน, กรีซ 
   สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, ตุรกี 
   หอเอนเมืองปิซา, อิตาลี 
   หอไอเฟล, ฝรั่งเศส 
   อุโมงค์ช่องแคบ, อังกฤษ-ฝรั่งเศส 
   เทวรูปเทพเจ้าซีอุส, กรีซ 
   เทวรูปเฮลิออส(อะพอลโล), กรีซ 
   แมตเตอร์ฮอร์น, สวิส-อิตาลี 
 
  11 สิ่งมหัศจรรย์ในทวีปอเมริกา
   รูปสลักโมอาอิ, เกาะอีสเตอร์ ชิลี 
   การ์ฺเด้้นออฟเดอะก๊อดส์, อเมริกา 
   กาลาปากอส, เอกวาดอร์ 
   คลองปานามา, ปานามา 
   ชิเชน อิทซ่า, เม็กซิโก 
   ตึกเอ็มไพร์สเตท, สหรัฐอเมริกา 
   ถนนลอมบาร์ด, สหรัฐอเมริกา 
   น้ำตกอีกวาซู, อาร์เจน-บราซิล 
   น้ำตกแองเจล, สหรัฐอเมริกา 
   รูปปั้นพระเยซู, บราซิล 
   วอลท์ ดิสนีย์ เวิลด์, สหรัฐอเมริกา 
   สะพานโกลเดนเกท, สหรัฐอเมริกา 
   หอคอยซีเอ็นทาวเวอร์, แคนาดา 
   หอคอยปีศาจ, สหรัฐอเมริกา 
   อช.เยลโลว์ สโตน, สหรัฐอเมริกา 
   อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ, อเมริกา 
   อะเมซอน, อเมริกาใต้ 
   อาณาจักรอินคา, เปรู 
   เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์, สหรัฐอเมริกา 
   เมาน์ท รัชมอร์, สหรัฐอเมริกา 
   เรือควีนแมรี่ี่, สหรัฐอเมริกา 
   แกรนด์แคนยอน, สหรัฐอเมริกา 
   ไนแองการา, อเมริกา-แคนาดา 
 
  12 สิ่งมหัศจรรย์ในทวีปออสเตรเลีย
   พินนาเคิลส์, ออสเตรเลีย 
   เกรทโอเซี่ยนโรด, ออสเตรเลีย 
   เอเยอร์สร็อค, ออสเตรเลีย 
   แนวปะการังใหญ่, ออสเตรเลีย 
   โอเปรา เฮาส์, ออสเตรเลีย 
 
  13 สิ่งมหัศจรรย์ในทวีปแอฟริกา
   คลองสุเอซ, อียิปต์ 
   น้ำตกวิคตอเรีย, ซิมบับเว 
   ปิรามิดแห่งกิซ่า, อียิปต์ 
   ยอดเขาคิลิมานจาโร, เคนย่า 
   วิหารอาบู ซิมเบล, อียิปต์ 
   หอประภาคารโรส, อียิปต์ 
   เขื่อนอัสวาน, อียิปต์ 
 
เกี่ยวกับเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
บริษัท วีไอพี ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 12/28 ชั้น1 อาคารอมรสุข 1,หมู่ 2 ซ.คลองหลวง15 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
สายด่วน: 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน: 0 2986 5500 ( ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA NUMBER : 353 08092 )
เวลาทำการ ( 09:00 - 17:00 นาฬิกา ) วันจันทร์ - วันศุกร์ ( หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดประจำปี )
www.vipholidaytravel.co.th อีเมล์ : sale@vipholidaytravel.co.th