ติดต่อเรา : sale@vipholidaytravel.co.th   FAQs   คู่มือเดินทาง   ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย   ฮอทไลน์ : 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน : 0 2986 5500 
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ทำประกันขอวีซ่า ตั๋วรถไฟยุโรป เรือสำราญ
  สมาชิก อีเมล์: รหัสผ่าน: การจองทำอย่างไร ?
  01 ก่อนออกเดินทาง
   การขอหนังสือเดินทาง 
   ข้อมูลสายการบิน 
   ตรวจสอบการจองตั๋ว 
   ตรวจสอบสภาพอากาศทั่วโลก 
   ประเภทที่พักอาศัย 
   สถานฑูต-ต่างประเทศในไทย 
   สถานฑูต-ไทยในต่างประเทศ 
   อัตราแลกเปลี่ยน 
   เบอร์โทรศัพท์สำคัญ 
   แผนที่ประเทศต่าง ๆ ในโลก 
 
  02 ประกันภัยการเดินทาง
   ทำประกันการเดินทาง 
 
  03 ข้อมูลในทวีปเอเชีย
   จอร์แดน 
   จีน 
   ญี่ปุ่น 
   ตุรกี 
   ธิเบต 
   มัลดีฟส์ 
   มาเก๊า 
   มาเลเซีย 
   ลาว 
   ศรีลังกา 
   สิงคโปร์ 
   อาหรับอิมิเรตส์ 
   อินเดีย 
   อินโดนีเซีย 
   ฮ่องกง 
   เกาหลีใต้ 
   เนปาล 
   เมียรม่าร์ (พม่า) 
   เวียตนาม 
   ไต้หวัน 
 
  04 ข้อมูลในทวีปยุโรป
   กรีซ 
   นอรเวย์ 
   บัลแกเรีย 
   ฝรั่งเศส 
   ฟินแลนด์ 
   ยูเครน 
   ยูโกสลาเวีย 
   รัสเซีย 
   ลักซ์แซมเบิร์ก 
   วาติกัน 
   สวิสเซอร์แลนด์ 
   สวีเดน 
   สาธารณรัฐเชค 
   สเปน 
   ออสเตรีย 
   อังกฤษ 
   อิตาลี 
   ฮังการี 
   เดนมาร์ค 
   เนเธอร์แลนด์ 
   เบลเยี่ยม 
   เยอรมันนี 
   โปรตุเกส 
   โปแลนด์ 
   โมนาโค 
 
  05 ข้อมูลในทวีปอเมริกา
   บราซิล 
   สหรัฐอเมริกา 
   อาร์เจนตินา 
   เปรู 
   แคนาดา 
 
  06 ข้อมูลในทวีปออสเตรเลีย
   นิวซีแลนด์ 
   ออสเตรเลีย 
 
  07 ข้อมูลในทวีปแอฟริกา
   อียิปต์ 
   เคนย่า 
   แอฟริกาใต้ 
 
 
  04 ข้อมูลในทวีปยุโรป
 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ข้อมูลทั่วไป : ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องความงดงามของทิวทัศน์ ภูเขาและทุ่งหญ้า มาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูง ธุรกิจธนาคาร นาฬิกา ผลิตภัณฑ์นมและเนย สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักตากอากาศ และนโยบายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ชาวสวิสทั่วไปมีนิสัยรักความสงบ ความสะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบ

ที่ตั้ง สมาพันธรัฐสวิสหรือสวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่กลางทวีปยุโรป ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ทิศเหนือจรดสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทิศตะวันออกจรดออสเตรียและลิคเตนสไตน์ ทิศใต้จรดอิตาลี ทิศตะวันตกจรดฝรั่งเศส 

พื้นที่  41,290 ตารางกิโลเมตร เล็กกว่าประเทศไทย 12 เท่า โดยพื้นที่ 2 ใน3 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่บนเทือกเขาแอลป์ ซึ่งทอดยาวจากทิศตะวันตก

ประชากร 7,400,000 คน (ปีพ.ศ.2548)             

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงของพื้นที่ ตั้งแต่ภูมิอากาศแบบแอลป์จนถึงแบบเมดิเตอร์เรเนียน ฤดูหนาวอากาศหนาว มีฝนและหิมะ ฤดูร้อนอบอุ่น เย็นชื้น มีฝน บางครั้งทางตอนใต้จะมีฝนตกชุก

ภาษา ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ เยอรมัน (63%) ฝรั่งเศส(20.4%) อิตาลี(6.5%) และโรมานซ์(0.5%)และภาษาอื่นๆ (9.0%)

วันชาติ 1 สิงหาคม

การปกครอง ปกครองแบบประชาธิปไตย ในรูปของสมาพันธรัฐ (confederation)

แรงงานในสวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานได้โดยเสรี เว้นแต่เป็นแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ธนาคาร วิศวกร ฯลฯ และผู้ที่จะ ทำงานในสวิตเซอร์แลนด์ได้จะต้องมีความรู้ด้านภาษาท้องถิ่นเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สวิตเซอร์แลนด์มีการจ้างแรงงานจากผู้อพยพลี้ภัย/ แรงงานจากประเทศในสหภาพยุโรป/ แรงงานที่ข้ามแดนเข้ามาทำงานรายวันตามฤดูกาลจากประเทศเพื่อนบ้านอีกจำนวนมาก เช่น จากเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี โปรตุเกสด้วย

 

การเข้าเมือง หนังสือเดินทางราชการและการทูตไม่ต้องขอวีซ่า สามารถเดินทางและอยู่พำนักได้ 3 เดือน

อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มี Schengen Visa (เชงเก็นวีซ่า) จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้โดยต้องมีวีซ่าสวิส แต่ต้องเป็น multiple entry (เข้าออกได้หลายครั้ง) และไม่หมดอายุ โดยจะสามารถอยู่ได้ 3 เดือน หากวีซ่าไม่ถูกต้องหรือถือเชงเก็นวีซ่า Single entry (เข้า-ออกได้ครั้งเดียว) อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองและถูกส่งตัวกลับโดยทันที

การเดินทางผ่าน (Transit) สวิตเซอร์แลนด์ ต้องมีตั๋วเครื่องบินปลายทางไปประเทศที่สาม โดยสามารถขอรับวีซ่าผ่านทางได้ ที่หน่วยตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และสามารถอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ได้ไม่เกิน 48 ชม. (ค่าใช้จ่าย 40 ฟรังก์สวิส)

ส่วนกรณีที่มีการเชิญจากสวิส ผู้เชิญชาวสวิสจะต้องได้รับแบบฟอร์มอนุญาตจากตำรวจสวิสก่อน แล้วดำเนินเรื่องส่งใบอนุญาตเชิญเข้าสวิตฯ นั้นมาให้ผู้รับเชิญเพื่อนำเอกสารดังกล่าวแนบกับเอกสารที่จำเป็นในการยื่นคำร้องขอวีซ่า


ผู้เดินทางสามารถนำสิ่งของเพื่อใช้ส่วนบุคคลติดตัวเข้าไปได้โดยไม่เสียภาษี มีรายละเอียดสิ่งของที่มีข้อจำกัดในด้านปริมาณและมูลค่า ดังนี้

เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 15 % ได้ไม่เกิน 2 ลิตร และเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 15% ได้ไม่เกิน 1 ลิตร

บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน หรือ ซิการ์ไม่เกิน 50 มวน

ยาเส้นไม่เกิน 250 กรัม และกระดาษห่อยาเส้นไม่เกิน 200 แผ่น

สิ่งของมีมูลค่าไม่เกิน 300 ฟรังก์สวิส

เงินตราต่างประเทศหรือเงินฟรังก์สวิสไม่มีข้อกำหนด แต่จำนวนเงินต้องไม่สูงมากจนเป็นเหตุสงสัยว่าจะทำการฟอกเงิน

ยาสำหรับใช้รักษาส่วนตัว สามารถนำติดตัวเข้าไปเพื่อการบำบัดรักษาส่วนตัวได้ไม่เกิน 1 เดือน ยกเว้นยาเสพติดประเภทร้ายแรง โดยหากไม่แน่ใจโปรดติดต่อสอบถามประเภทของยาต้องห้ามได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยได้ก่อนเดินทาง


เวลาทำการ

หน่วยราชการ 08.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 17.00 น.(จันทร์-ศุกร์)

ธนาคาร 08.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 16.30 น.(จันทร์-ศุกร์)

ร้านค้า 08.30 - 18.30 น. ยกเว้นวันพุธหรือวันพฤหัสฯ จะปิดเวลา 21.00 น.วันเสาร์ปิดเวลา 16.30 น.

ส่วนวันอาทิตย์ร้านค้าทั่วไปจะปิด จะเปิดเฉพาะในบางเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาก เช่น อินเตอร์ลาเกน ลูเซิร์น มองเทรอร์

 

เงินตราของสวิตเซอร์แลนด์เรียกว่า "ฟรังก์สวิส" โดย 1 ฟรังก์สวิส เท่ากับประมาณ 35 บาท (อัตราเดือนตุลาคม 2548)

บัตรเครดิตที่สามารถใช้จ่ายได้จะต้องเป็นประเภทบัตรเครดิตที่ได้รับการยอมรับ อาทิ วีซ่า มาสเตอร์การ์ด และอเมริกันเอ็กซ์เพรส
สวิตเซอร์แลนด์ใช้ระบบขนส่งมวลชนที่ไม่แพง

ระบบไปรษณีย์สวิสที่เชื่อถือได้ และมีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะทั่วไป สามารถตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์และส่ง E-mail ได้จากตู้โทรศัพท์สาธารณะ

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีอากาศหนาวจัดบนพื้นที่ภูเขาและที่สูงในฤดูหนาว การแต่งกายควรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
มีชาวไทยพำนักอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ประมาณ 12,000 คน

ข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ

 
  08 เกี่ยวกับประเทศไทย
   ข้อควรระวัง 
   ข้อมูลทั่วไป 
   อักษรและสระในภาษาไทย 
 
  09 สิ่งมหัศจรรย์ในทวีปเอเชีย
   กำแพงเมืองจีน, จีน 
   ทัชมาฮัล, อินเดีย 
   นครต้องห้าม, จีน 
   บุโรพุทโธ, อินโดนีเซีย 
   ปราสาทหินนครวัด, กัมพูชา 
   ป่าเทือกเขาเมืองกุ้ยหลิน, จีน 
   ภูเขาไฟฟูจิยามา, ญี่ปุ่น 
   มหาวิหารอาร์เทมิส, ตุรกี 
   ยอดเขาเอเวอร์เรสต์, เนปาล 
   สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน, อิรัก 
   สุสานของกษัตริย์โมโซรุส, ตุรกี 
   เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง, จีน 
   เจดีย์ชเวดากอง, พม่า 
   เดดซี, อิสราเอล - จอร์แดน 
   เปโตรนาส, มาเลเซีย 
   เมืองเปตรา, จอร์แดน 
 
  10 สิ่งมหัศจรรย์ในทวีปยุโรป
   สนามกีฬากรุงโรม, อิตาลี 
   กองหินสโตนเฮนจ์, อังกฤษ 
   นาฬิกาบิกเบน, อังกฤษ 
   ปอมเปอี, อิตาลี 
   พระราชวังอัลฮามบรา, สเปน 
   พระราชวังแวร์ซายส์, ฝรั่งเศส 
   ม่อนผานักบุญมิแชล, ฝรั่งเศส 
   วิหารนักบุญปีเตอร์, นครวาติกัน 
   วิหารพาร์เธนอน, กรีซ 
   สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, ตุรกี 
   หอเอนเมืองปิซา, อิตาลี 
   หอไอเฟล, ฝรั่งเศส 
   อุโมงค์ช่องแคบ, อังกฤษ-ฝรั่งเศส 
   เทวรูปเทพเจ้าซีอุส, กรีซ 
   เทวรูปเฮลิออส(อะพอลโล), กรีซ 
   แมตเตอร์ฮอร์น, สวิส-อิตาลี 
 
  11 สิ่งมหัศจรรย์ในทวีปอเมริกา
   รูปสลักโมอาอิ, เกาะอีสเตอร์ ชิลี 
   การ์ฺเด้้นออฟเดอะก๊อดส์, อเมริกา 
   กาลาปากอส, เอกวาดอร์ 
   คลองปานามา, ปานามา 
   ชิเชน อิทซ่า, เม็กซิโก 
   ตึกเอ็มไพร์สเตท, สหรัฐอเมริกา 
   ถนนลอมบาร์ด, สหรัฐอเมริกา 
   น้ำตกอีกวาซู, อาร์เจน-บราซิล 
   น้ำตกแองเจล, สหรัฐอเมริกา 
   รูปปั้นพระเยซู, บราซิล 
   วอลท์ ดิสนีย์ เวิลด์, สหรัฐอเมริกา 
   สะพานโกลเดนเกท, สหรัฐอเมริกา 
   หอคอยซีเอ็นทาวเวอร์, แคนาดา 
   หอคอยปีศาจ, สหรัฐอเมริกา 
   อช.เยลโลว์ สโตน, สหรัฐอเมริกา 
   อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ, อเมริกา 
   อะเมซอน, อเมริกาใต้ 
   อาณาจักรอินคา, เปรู 
   เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์, สหรัฐอเมริกา 
   เมาน์ท รัชมอร์, สหรัฐอเมริกา 
   เรือควีนแมรี่ี่, สหรัฐอเมริกา 
   แกรนด์แคนยอน, สหรัฐอเมริกา 
   ไนแองการา, อเมริกา-แคนาดา 
 
  12 สิ่งมหัศจรรย์ในทวีปออสเตรเลีย
   พินนาเคิลส์, ออสเตรเลีย 
   เกรทโอเซี่ยนโรด, ออสเตรเลีย 
   เอเยอร์สร็อค, ออสเตรเลีย 
   แนวปะการังใหญ่, ออสเตรเลีย 
   โอเปรา เฮาส์, ออสเตรเลีย 
 
  13 สิ่งมหัศจรรย์ในทวีปแอฟริกา
   คลองสุเอซ, อียิปต์ 
   น้ำตกวิคตอเรีย, ซิมบับเว 
   ปิรามิดแห่งกิซ่า, อียิปต์ 
   ยอดเขาคิลิมานจาโร, เคนย่า 
   วิหารอาบู ซิมเบล, อียิปต์ 
   หอประภาคารโรส, อียิปต์ 
   เขื่อนอัสวาน, อียิปต์ 
 
เกี่ยวกับเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
บริษัท วีไอพี ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 12/28 ชั้น1 อาคารอมรสุข 1,หมู่ 2 ซ.คลองหลวง15 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
สายด่วน: 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน: 0 2986 5500 ( ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA NUMBER : 353 08092 )
เวลาทำการ ( 09:00 - 17:00 นาฬิกา ) วันจันทร์ - วันศุกร์ ( หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดประจำปี )
www.vipholidaytravel.co.th อีเมล์ : sale@vipholidaytravel.co.th