ติดต่อเรา : sale@vipholidaytravel.co.th   FAQs   คู่มือเดินทาง   ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย   ฮอทไลน์ : 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน : 0 2986 5500 
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ทำประกันขอวีซ่า ตั๋วรถไฟยุโรป เรือสำราญ
  สมาชิก อีเมล์: รหัสผ่าน: การจองทำอย่างไร ?
  01 ก่อนออกเดินทาง
   การขอหนังสือเดินทาง 
   ข้อมูลสายการบิน 
   ตรวจสอบการจองตั๋ว 
   ตรวจสอบสภาพอากาศทั่วโลก 
   ประเภทที่พักอาศัย 
   สถานฑูต-ต่างประเทศในไทย 
   สถานฑูต-ไทยในต่างประเทศ 
   อัตราแลกเปลี่ยน 
   เบอร์โทรศัพท์สำคัญ 
   แผนที่ประเทศต่าง ๆ ในโลก 
 
  02 ประกันภัยการเดินทาง
   ทำประกันการเดินทาง 
 
  03 ข้อมูลในทวีปเอเชีย
   จอร์แดน 
   จีน 
   ญี่ปุ่น 
   ตุรกี 
   ธิเบต 
   มัลดีฟส์ 
   มาเก๊า 
   มาเลเซีย 
   ลาว 
   ศรีลังกา 
   สิงคโปร์ 
   อาหรับอิมิเรตส์ 
   อินเดีย 
   อินโดนีเซีย 
   ฮ่องกง 
   เกาหลีใต้ 
   เนปาล 
   เมียรม่าร์ (พม่า) 
   เวียตนาม 
   ไต้หวัน 
 
  04 ข้อมูลในทวีปยุโรป
   กรีซ 
   นอรเวย์ 
   บัลแกเรีย 
   ฝรั่งเศส 
   ฟินแลนด์ 
   ยูเครน 
   ยูโกสลาเวีย 
   รัสเซีย 
   ลักซ์แซมเบิร์ก 
   วาติกัน 
   สวิสเซอร์แลนด์ 
   สวีเดน 
   สาธารณรัฐเชค 
   สเปน 
   ออสเตรีย 
   อังกฤษ 
   อิตาลี 
   ฮังการี 
   เดนมาร์ค 
   เนเธอร์แลนด์ 
   เบลเยี่ยม 
   เยอรมันนี 
   โปรตุเกส 
   โปแลนด์ 
   โมนาโค 
 
  05 ข้อมูลในทวีปอเมริกา
   บราซิล 
   สหรัฐอเมริกา 
   อาร์เจนตินา 
   เปรู 
   แคนาดา 
 
  06 ข้อมูลในทวีปออสเตรเลีย
   นิวซีแลนด์ 
   ออสเตรเลีย 
 
  07 ข้อมูลในทวีปแอฟริกา
   อียิปต์ 
   เคนย่า 
   แอฟริกาใต้ 
 
 
  03 ข้อมูลในทวีปเอเชีย
 

ไต้หวัน

ข้อมูลเบื้องต้น : ไทเป
ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่

ประมาณ 160 ก.ม. (ตรงข้ามมณฑลฝูเจี้ยนของจีน) ประกอบด้วยเกาะหลักๆ

ได้แก่ เกาะไต้หวัน หมู่เกาะเผิงหู (Penghu) จินเหมิน (Kinmen) และหมาจู่ (Matsu)

และเกาะเล็กเกาะน้อยอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง

พื้นที่ 36,000 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะทอดยาวจากเหนือสู่ใต้

โดยมีแนวเขาอยู่ที่ส่วนกลางของเกาะ จัดอยู่ในเขตภูเขาไฟและแผ่นดินไหว

เมืองหลวง ไทเป (ประชากรประมาณ 2.7 ล้านคน)

ประชากร 23 ล้านคน (ปี 2545) ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น

โดยมีชาวเขาพื้นเมืองที่สำคัญ 9 เผ่า ได้แก่ Ami, Atayal, Paiwan,

Bunun, Puyuma, Rukai, Tsou, Saisiyat และ Yami

ภูมิอากาศ ร้อนชื้นแบบใกล้เขตร้อน ฤดูร้อน (พ.ค.-ก.ย.)

อุณหภูมิเฉลี่ย 27 - 35 C ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 10 C

ภาษา จีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาราชการ ฮกเกี้ยน (หมิ่นหนาน)

เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ทั่วไปคู่กับจีนกลาง ข้าราชการระดับสูงทั่วไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

หน่วยเงิน เหรียญไต้หวัน (New Taiwan Dollar : NT$)

35.06 NT$ = $1 US หรือ 1 เหรียญไต้หวัน = 1.34 บาท

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.64 ของ GDP ผลผลิตหลัก ได้แก่

ข้าว อ้อย ผัก ข้าวโพด ผลไม้ ดอกไม้ และชา ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร สัตว์ปีก และวัว

อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 32.62 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมการผลิต

เป็นสายเลือดของเศรษฐกิจไต้หวัน โดยภาคอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

 

เมืองสำคัญ
-เกาสง (
Kaohsiung) เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางธุรกิจทางภาคใต้และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน และเป็นท่าเรือใหญ่อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก

- จีหลง (Keelung) เป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางภาคเหนือ

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวัน

ตามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ไทยยอมรับว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องเพียงรัฐบาลเดียวของจีน

และไต้หวันเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ของจีน หรือสิ่งที่เรียกว่า \"นโยบายจีนเดียว\" ประเทศไทยจึงยุติการติดต่อที่เป็นทางการกับไต้หวัน แต่ยังคงมีการติดต่อเป็นปกติในด้านการค้า

การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและแรงงานโดยมีช่องทางการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการ

ผ่านสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป (Taipei Economic and Cultural Office)

ซึ่งเป็นตัวแทนของไต้หวัน ตั้งอยู่ที่ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาธรใต้

และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (Thailand Trade and Economic Office)

ไทเป ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 เลขที่ 150 Fuhsing N. Road

 

อนึ่ง ไทยและไต้หวันได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการส่งเสริม

และคุ้มครองการลงทุน เมื่อ 30 เมษายน 2539

 

แรงงานไทยในไต้หวัน

ไต้หวันเป็นสถานที่ที่แรงงานไทยเดินทางไปทำงานมากที่สุด ปัจจุบัน จำนวนแรงงาน

ไทยที่อยู่ในไต้หวันมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 111,538 คน (สถิติเมื่อธันวาคม 2545) และมีจำนวนมากที่สุดของแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน

และนำรายได้เข้าประเทศมากกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี

 

การท่องเที่ยว

ประเทศไทยและคนไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวไต้หวันในทุกระดับ

เนื่องจากความใกล้ชิดในด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรมและศาสนาพุทธ

ปัจจุบันคนไต้หวันเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ปีละประมาณ 700,000 คน มีชุมชนชาวไต้หวันเดินทางมาติดต่อค้าขายและลงทุนในประเทศไทย

ประมาณ 150,000 คน ในระหว่างเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2545

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้ให้การตรวจลงตราแก่ชาวไต้หวัน

จำนวน 361,248 ราย นอกเหนือจากนี้ คาดว่าเป็นการขอรับการตรวจลงตรา

ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองต่าง ๆ ที่ประเทศไทย

ข้อมูลจาก
กระทรวงการต่างประเทศ

 
  08 เกี่ยวกับประเทศไทย
   ข้อควรระวัง 
   ข้อมูลทั่วไป 
   อักษรและสระในภาษาไทย 
 
  09 สิ่งมหัศจรรย์ในทวีปเอเชีย
   กำแพงเมืองจีน, จีน 
   ทัชมาฮัล, อินเดีย 
   นครต้องห้าม, จีน 
   บุโรพุทโธ, อินโดนีเซีย 
   ปราสาทหินนครวัด, กัมพูชา 
   ป่าเทือกเขาเมืองกุ้ยหลิน, จีน 
   ภูเขาไฟฟูจิยามา, ญี่ปุ่น 
   มหาวิหารอาร์เทมิส, ตุรกี 
   ยอดเขาเอเวอร์เรสต์, เนปาล 
   สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน, อิรัก 
   สุสานของกษัตริย์โมโซรุส, ตุรกี 
   เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง, จีน 
   เจดีย์ชเวดากอง, พม่า 
   เดดซี, อิสราเอล - จอร์แดน 
   เปโตรนาส, มาเลเซีย 
   เมืองเปตรา, จอร์แดน 
 
  10 สิ่งมหัศจรรย์ในทวีปยุโรป
   สนามกีฬากรุงโรม, อิตาลี 
   กองหินสโตนเฮนจ์, อังกฤษ 
   นาฬิกาบิกเบน, อังกฤษ 
   ปอมเปอี, อิตาลี 
   พระราชวังอัลฮามบรา, สเปน 
   พระราชวังแวร์ซายส์, ฝรั่งเศส 
   ม่อนผานักบุญมิแชล, ฝรั่งเศส 
   วิหารนักบุญปีเตอร์, นครวาติกัน 
   วิหารพาร์เธนอน, กรีซ 
   สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, ตุรกี 
   หอเอนเมืองปิซา, อิตาลี 
   หอไอเฟล, ฝรั่งเศส 
   อุโมงค์ช่องแคบ, อังกฤษ-ฝรั่งเศส 
   เทวรูปเทพเจ้าซีอุส, กรีซ 
   เทวรูปเฮลิออส(อะพอลโล), กรีซ 
   แมตเตอร์ฮอร์น, สวิส-อิตาลี 
 
  11 สิ่งมหัศจรรย์ในทวีปอเมริกา
   รูปสลักโมอาอิ, เกาะอีสเตอร์ ชิลี 
   การ์ฺเด้้นออฟเดอะก๊อดส์, อเมริกา 
   กาลาปากอส, เอกวาดอร์ 
   คลองปานามา, ปานามา 
   ชิเชน อิทซ่า, เม็กซิโก 
   ตึกเอ็มไพร์สเตท, สหรัฐอเมริกา 
   ถนนลอมบาร์ด, สหรัฐอเมริกา 
   น้ำตกอีกวาซู, อาร์เจน-บราซิล 
   น้ำตกแองเจล, สหรัฐอเมริกา 
   รูปปั้นพระเยซู, บราซิล 
   วอลท์ ดิสนีย์ เวิลด์, สหรัฐอเมริกา 
   สะพานโกลเดนเกท, สหรัฐอเมริกา 
   หอคอยซีเอ็นทาวเวอร์, แคนาดา 
   หอคอยปีศาจ, สหรัฐอเมริกา 
   อช.เยลโลว์ สโตน, สหรัฐอเมริกา 
   อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ, อเมริกา 
   อะเมซอน, อเมริกาใต้ 
   อาณาจักรอินคา, เปรู 
   เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์, สหรัฐอเมริกา 
   เมาน์ท รัชมอร์, สหรัฐอเมริกา 
   เรือควีนแมรี่ี่, สหรัฐอเมริกา 
   แกรนด์แคนยอน, สหรัฐอเมริกา 
   ไนแองการา, อเมริกา-แคนาดา 
 
  12 สิ่งมหัศจรรย์ในทวีปออสเตรเลีย
   พินนาเคิลส์, ออสเตรเลีย 
   เกรทโอเซี่ยนโรด, ออสเตรเลีย 
   เอเยอร์สร็อค, ออสเตรเลีย 
   แนวปะการังใหญ่, ออสเตรเลีย 
   โอเปรา เฮาส์, ออสเตรเลีย 
 
  13 สิ่งมหัศจรรย์ในทวีปแอฟริกา
   คลองสุเอซ, อียิปต์ 
   น้ำตกวิคตอเรีย, ซิมบับเว 
   ปิรามิดแห่งกิซ่า, อียิปต์ 
   ยอดเขาคิลิมานจาโร, เคนย่า 
   วิหารอาบู ซิมเบล, อียิปต์ 
   หอประภาคารโรส, อียิปต์ 
   เขื่อนอัสวาน, อียิปต์ 
 
เกี่ยวกับเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
บริษัท วีไอพี ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 12/28 ชั้น1 อาคารอมรสุข 1,หมู่ 2 ซ.คลองหลวง15 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
สายด่วน: 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน: 0 2986 5500 ( ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA NUMBER : 353 08092 )
เวลาทำการ ( 09:00 - 17:00 นาฬิกา ) วันจันทร์ - วันศุกร์ ( หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดประจำปี )
www.vipholidaytravel.co.th อีเมล์ : sale@vipholidaytravel.co.th