ติดต่อเรา : sale@vipholidaytravel.co.th   ฮอทไลน์ : 08 4334 0777, 08 4334 0666   สำนักงาน : 0 2986 5500
  รายละเอียดการจอง
  รายละเอียดบริการ  R-CHC15D
Swiss Consecutive Pass 15 days (Normal ชั้น 2) 17,955.00  บาท / ท่าน
  รายละเอียดการสั่งจอง
*กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ด้วยค่ะ  
*  ผู้ใหญ่ :  ราคา    บาท
เด็ก :    6 - 11 ปี ราคา    บาท
  รวม    บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
รายชื่อผู้ใช้บริการ
( เนื่องจากบริการในต่างประเทศกรุณากรอกรายชื่อเป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตทุกตัวอักษรนะคะ )
มีทั้งหมด    ท่านTitle name First name MIddle name Last name
1
2
3
4
  โปรดอ่าน เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน ( เมื่อยอมรับเงื่อนไขแล้วกรุณากาเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมซ้ายมือด้วยค่ะ )
  ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขต่าง ๆ เข้าใจดีแล้วและยอมรับเงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน
เกี่ยวกับเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
บริษัท วีไอพี ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 12/28 ชั้น1 อาคารอมรสุข 1,หมู่ 2 ซ.คลองหลวง15 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
สายด่วน: 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน: 0 2986 5500 ( ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA NUMBER : 353 08092 )
เวลาทำการ ( 09:00 - 17:00 นาฬิกา ) วันจันทร์ - วันศุกร์ ( หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดประจำปี )
www.vipholidaytravel.co.th อีเมล์ : sale@vipholidaytravel.co.th